Bestyrelse

SYDALS-HALLEN

Bestyrelsen

Formand:

Henrik Høeg Fangel

Rugbæk 10, Skovbyballe

6470 Sydals

tlf. 40 19 65 53


hoegfangel@mail.tele.dk

Sekretær:

Inger Plauborg

Tandsgårdsvej 6, Tandslet

6470 Sydals

Tlf.74 40 72 44 / 23 63 67 36


plauborg@tandslet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tove Wehl

Østkystvejen 105, Tandsryde

6470 Sydals

tlf. 74 40 74 45 / 40 14 74 45


rymandwehl@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
vælges på generalforsamlingen 2020
Næstformand:

Carsten Christiansen

Lysabildgade 98, Lysabild

6470 Sydals

tlf. 74 40 30 05 / 51 90 74 40


74403005@dlgpost.dk

Kasserer:

Hanne Kryhlmand

Sarupvej 2, Lysabild

6470 Sydals

Tlf. 74 40 40 30 / 25 44 11 92


hakr@danskebank.dk

Bestyrelsesmedlem:

Arne Nielsen

Hørup Bygade 62, Hørup

6470 Sydals

Tlf: 26 16 66 48


Mail:

Bestyrelsesmedlem:

Verner Anthonsen

Mommarkvej 278 B, Tandslet

Tlf: 74 40 71 10


verneranthonsen@gmail.com

Sydalshallen, Mommarkvej 352, 6470 Sydals, E-mail: halbestyrer@sydalshallen.dk, Tlf: 74 40 73 72